Acute coronaire syndroom

Angina, die het verloop van de ziekte weerspiegelt is coronaire hartziekte, waarbij sprake is van verergering van het pathologische proces verhoogt het risico op een hartaanval of een plotselinge dood is een acuut coronair syndroom.

acuut coronair syndroom: Veroorzaakt

geloofden dat de ziekte kan worden veroorzaakt door besmettelijke letsels veroorzaakt door Helicobacter, Chlamydia en andere virussen. Interne factoren die leiden tot het scheuren van een atherosclerotische plaque zijn: overwicht lipidenkern, macrofaag celactivering, reductie van collageensynthese. In een vorm van ontwikkeling van de ziekte vormt een vaste trombus op het oppervlak van het vat, het bevindt zich boven de scheurbreuk of over een ander defect. Dikwijls dringt een bloedklont in de plaquette zelf en dit leidt tot een snelle toename van de grootte ervan en een nog grotere sluiting van het lumen van het vat.

Risicofactoren voor acute coronaire syndroom

Coronair syndroom is een ziekte waarvan de risicofactoren de volgende groepen individuen omvatten. Deze ziekte komt vaak voor bij ouderen, en mannen hebben een groter risico op ischemische ziekte en hartaanvallen op een vroegere leeftijd dan vrouwen. De kans op het ontwikkelen van risicofactoren verhoogt enkele genetische factoren, zoals hoog cholesterol, diabetes, hoge bloeddruk. Risicofactoren omvatten raciale en etnische affaire( Afro-Amerikanen hebben het grootste risico op hart- en vaatziekten).Ook, sommige ziekten beïnvloeden de ontwikkeling van acute coronaire syndroom. Dit is een hoog niveau van triglyceriden, abdominale obesitas, insulineresistentie( diabetes mellitus of prediabetes), laag cholesterol, hoge bloeddruk. Ook risicofactoren omvatten: alcohol, roken, dieet, vermindering van de actieve levensstijl.

Dat omvat Acuut coronair syndroom

dit syndroom plotselinge ernstige aandoening van het hart die met intensieve behandeling niet wordt omgezet in een hartaanval ontvouwen. Coronair syndroom omvat: onstabiele angina, myocardinfarct, maar zonder ST segmenthoogte.

Patiënten gediagnosticeerd met acute coronaire syndroom lopen een risico op een hartaanval. Experts analyseren verschillende tests, de geschiedenis van de ziekte en bepaalde factoren om het risico op een ernstiger aandoening te bepalen.

Symptomen van acute coronaire syndroom

Symptomen in elke patiënt kunnen verschillend zijn. Ze kunnen plotseling optreden, maar ze kunnen langzaam vooruitgaan. De belangrijkste symptomen van acute coronaire syndroom zijn pijn op de borst, een gevoel van ongemak in het bovenlichaam, ademhalingsstoornissen. Sommige mensen hebben: misselijkheid en braken, koude zweet, duizeligheid, flauwvallen. Bij de ontwikkeling van een hartaanval treedt acute pijn op tijdens ademhaling en hoesten, pijn in het midden en onderbuik, pijn in aanraking, pijn bij het opdrukken op de borst en tijdens het verplaatsen. Ook de ontwikkeling van constante pijn, die kan duren voor uren, ook een scherpe korte pijn in de regio van het hart, pijn verspreiding naar de benen.

Wat zijn de resultaten van acute coronaire syndroom?

De uitkomst van dit coronaire syndroom kan variëren van myocardinfarct en coronaire plotselinge dood tot stabilisatie van angina en regressie van symptomen. Alle mensen met deze ziekte zijn onderhevig aan onmiddellijke toegang tot de zorginstelling om noodbehandeling te ondernemen. Gelijktijdig met de behandeling van ziekten continue ECG-bewaking wordt gedaan in de dynamiek, ook uitgebreid onderzoek, dat een algemeen bloedonderzoek en klinische, diagnose van cardiale enzym bevat. Zo mogelijk moet er myocardscintigrafie, echocardiografie, klinisch-klok toezicht op en controle van de patiënt, en andere aanwijzingen voor het onderzoek. Bij acute coronaire syndroom is de uitkomst afhankelijk van tijdige maatregelen en een tijdige keuze van behandelingsthema.

Bij een hartaanval dienen patiënten met pijn op de borst dringend bij de dichtstbijzijnde hulpdienst te worden afgeleverd, namelijk per auto. Op loopafstand van het ziekenhuis wordt niet aanbevolen.