Okey docs

Choroby Z Povolania

Funkčné bratstvo

Funkčné bratstvo

Popis Brist - strata alebo skreslenie vnímania chuti. Niekedy môže byť chuť akéhokoľve...

Čítaj Viac

Vibračná choroba

Vibračná choroba

Popis Dnes je mnoho chorôb, ktoré sú klasifikované ako profesionálne. Choroba z vibrác...

Čítaj Viac

Napätie väzy kolenného kĺbu

Napätie väzy kolenného kĺbu

Stretnutie podvrtnutia je trauma, ktorá je sprevádzaná poruchou väzivového aparátu a vzniká...

Čítaj Viac

Stretnutie väzov nohy

Stretnutie väzov nohy

Ak ste na chvíľu hrávali volejbal, musíte sa stretnúť alebo ste stále konfrontovaní s naťah...

Čítaj Viac

Vyčnievajte na rameno

Vyčnievajte na rameno

Ručný človek manipuluje vo svojej každodennej činnosti a čím viac ruky zaťažuje, tým väčši...

Čítaj Viac

Prachová bronchitída: príznaky, liečba

Prachová bronchitída: príznaky, liečba

prach bronchitída - je forma konvenčné známy bronchitídy, ale že má špecifické, charakterizov...

Čítaj Viac