Okey docs

Genetiska Sjukdomar

mosaicism

mosaicism

Mosaicism är en patologisk form av att kombinera olika genetiska material. Orsakerna till ...

Läs Mer

Brachydactyly

Brachydactyly

Brachydactyly - är hypoplasi av falanger, som yttrar sig i förkortningen av tårna på fötte...

Läs Mer

Tricker Collins syndrom

Tricker Collins syndrom

Treacher Collins syndrom - detta är rent genetiskt beroende sjukdom, som är en underart av...

Läs Mer

Dandy Walker Syndrome

Dandy Walker Syndrome

Dandy-Walker syndrom - en sjukdom där grunden för utveckling är några defekter i hjärnan s...

Läs Mer

gigantism

gigantism

Gigantism - en sjukdom som kännetecknas av en sådan kliniskt syndrom som uppträder som ett re...

Läs Mer

Ehlers-Danlos syndrom

Ehlers-Danlos syndrom

syndrom Ehlers-Danlos syndrom - en ärftlig heterogen sjukdom som kännetecknas av hud giperela...

Läs Mer

Rett syndrom

Rett syndrom

Rett syndrom är en genetisk sjukdom med tecken på degeneration som påverkar centrala nervsyst...

Läs Mer

Wolff-Parkinson-White syndrom

Wolff-Parkinson-White syndrom

Wolff-Parkinson-White syndrom är en sjukdom som manifesteras av medfödd patologi i hjärtets s...

Läs Mer

ataxi

ataxi

Ataxi( inkoordinatsiya) - kränkning av konsistensen av verkan( samordning) av olika muskler, ...

Läs Mer