Okey docs

Genetiske Sykdommer

mosaicism

mosaicism

Mosaicism er en patologisk form for å kombinere forskjellige genetiske materialer.Årsakene...

Les Mer

brachydactyly

brachydactyly

brachydactyly - er hypoplasi av tåleddet, som manifesterer seg i forkortelsen av tærne på ...

Les Mer

Tricker Collins syndrom

Tricker Collins syndrom

Treacher Collins syndrom - dette er rent genetisk avhengig sykdom, som er en underart av v...

Les Mer

Dandy Walker Syndrome

Dandy Walker Syndrome

Dandy-Walker syndrom - en sykdom der grunnlaget for utvikling er noen defekter i hjernen s...

Les Mer

gigantisme

gigantisme

Gigantism - en sykdom som kjennetegnes ved en slik klinisk syndrom som oppstår som et resulta...

Les Mer

Ehlers-Danlos syndrom

Ehlers-Danlos syndrom

syndrom Ehlers-Danlos syndrom - en arvelig sykdom karakterisert ved heterogen hud giperelasti...

Les Mer

Rett syndrom

Rett syndrom

Retts syndrom - en genetisk lidelse med tegn på degenerering som påvirker sentralnervesysteme...

Les Mer

Wolff-Parkinson-White syndrom

Wolff-Parkinson-White syndrom

Wolff-Parkinson-White syndrom er en sykdom som manifesteres av medfødt patologi i hjertets st...

Les Mer

ataksi

ataksi

Ataksi( inkoordinatsiya) - brudd på konsistensen av virkning( samordning) fra forskjellige mu...

Les Mer